Bwyd,  Cludiant

Cludiant Fferm

Mae ein cludiant fferm a gwaith ceffyl newydd, nid ydym wedi defnyddio ein hen dractor Ferguson llwyd ar y safle am ychydig o flynyddoedd bellach, ei eistedd o gwmpas segur ac ychydig hesgeuluso. Mae hyn yn bennaf oherwydd ein disdain gyfer y cywasgu mae'n achosi ac wrth gwrs y lefel uchel o lygredd o beth yw gerbyd aneffeithlon iawn. Ond rydym yn dal i gael rhai pethau trwm y mae angen eu symud o gwmpas y fferm a rhai gweithrediadau mecanyddol trwm y gallem ddefnyddio rhai peiriant modur chymorth ffurflen i gyflawni. Felly, i'r perwyl hwnnw, rydym wedi prynu tractor gardd ail-law neu gerdded y tu ôl i dractor i gynorthwyo gyda'r tasgau trwm.

Dyma Fiona ar fwrdd ein sydd newydd ei brynu “Llwch 6000” tractor a threlar rasio i lawr y ffordd ar y cyflymder anhygoel o 4 cilometr yr awr.

Staub6000Bydd mwy o swyddi yn cynnwys y tractor yn y dyfodol agos wrth i ni ei roi i mewn i weithredu.

Daeth y tractor â'r ôl-gerbyd, Rotavator, Farrow dant y gwanwyn, Farrow Canada a aredig a phob am ddim ond € 1,600, ac rydym yn chwilio am bladur Hanson a dod o hyd un ar gyfer 150 ychwanegol €. Dylai hyn ein helpu gyda'n sialens eleni i fwydo ein hunain yn gyfan gwbl o ein fferm ein hunain. Bydd y trelar yn dal tua'r un faint â thair grugiau olwyn ac y dylai wneud casglu coed tân yn llawer iawn haws yn y blynyddoedd i ddod.

 

%d blogwyr fel hyn:

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ecocampi/public_html/permacultureeden.com/wp-includes/functions.php on line 5309