Interns

Mae llwybr chwe mis i ailgysylltu

OLYMPUS DIGITAL CAMERAYr wyf yn 50 mlwydd oed, benywaidd ac wedi bod yn gweithio yn y diwydiant plymio am tua 20 blynyddoedd. Fy enw i yw Irene ac yr wyf yn fy llwybr i ailgysylltu at y pethau sylfaenol; sydd i mi yw cynhyrchu bwyd trwy weithio mewn fferm. Byddai pobl yn fwy mentrus roi cynnig ar gyfer y llwybr hwn y casglwr helwyr… peidiwch ymddiried yn fy potensial i ddatblygu sgiliau hynny bod llawer ac nid wyf yn meddwl y byddai hynny'n cyd-fynd fy nod yn y pen draw sydd i fynd yn ôl at fy mamwlad, byw yn agos at fy ffrindiau oes ac yn mwynhau fy nithoedd hardd a neiaint tra eu bod yn tyfu i fyny cyn ei bod yn rhy hwyr. Yn hyn ddod o chwe mis yr wyf yn disgwyl nid yn unig i ddysgu llawer am Permaculture Design ac Adeiladu Naturiol, ond hefyd i brofi mewn bywyd go iawn yn ffordd o fyw sydd yn gwbl estron i mi, y ffordd o fyw cefn gwlad.
Pam wnes i ddewis mynd y ffordd permaddiwylliant? Yr wyf yn meddwl ar hyn o bryd yw'r unig ateb cynaliadwy sydd gennym yn awr i roi'r gorau i troellog hwn o'r dirywiad amgylcheddol rydym yn ei gynhyrchu gyda ein dulliau amaethyddol modern. A fydd hyn yn ateb ar gyfer y byd? Ddim yn siŵr, ond byddaf yn dilyn y llwybr cyn belled nad oes llwybr gwell arall yn cael ei ddangos i mi a byddaf yn ymddwyn fel pe byddai'n achub y byd gan wybod yn nghefn fy mhen a fy nghalon ei fod nid yn ôl pob tebyg fyddai. Rwyf am adeiladu fferm hunan parhaus yn Uruguay. Rwyf yn berchen ar ddarn bach o dir gan ychydig o afon yn yr adran Lavalleja, 10 km i ffwrdd oddi wrth y ddinas Minas. Byddaf yn cynnal yno pobl sydd am brofi'r ffordd permaddiwylliant, naill ai fel arsylwyr yn unig neu fel cyfranogwyr gweithredol yn y broses. Yr wyf am gael gardd bwyd bach, gardd llysieuol, tŷ gwyrdd, perllan ac coedwig bwyd, ychydig o anifeiliaid (gwartheg, defaid, geifr, ieir) ac hefyd yn ardal i gynnal anifeiliaid recued i leddfu baich y llochesi anifeiliaid lleol fel y maent yn gwneud Goliath fel tasg yn Uruguay cŵn casglu, cathod a cheffylau sydd wedi cael eu gadael neu eu cam-drin.

%d blogwyr fel hyn:

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ecocampi/public_html/permacultureeden.com/wp-includes/functions.php on line 5309