Diet,  Bwyd,  Interns

Mae un ar ddeg Mlynedd o Godro Hand

Yr ydym wedi cael gwartheg godro ers 2005 un a ddaeth i ni yn feichiog felly roeddem yn gynnar i godro unwaith y bydd y llo wedi cymryd y colostrwm. Y llynedd, gwnaethom gynyddu ein lefelau stoc o wartheg brynu un i tair buwch godro, mae hyn yn rhagweld trosi llaeth yn dod yn weithrediad masnachol, nid yn unig yn un o hunan-ddibyniaeth. Rydym wedi mwynhau digonedd o gig, llaeth, hufen, iogwrt ac ar adegau hyd yn oed caws. Nawr bod Fiona mwyach fy ngwraig yn gweithio oddi ar y safle mewn ffatri cynhyrchu caws hi'n mynd i ailgychwyn ar gaws fferm gan wneud y ddau i ni ein hunain, ein myfyrwyr a'r cyhoedd. Unwaith y bydd y gwartheg wedi gorffen codi eu lloi eu hunain ac rydym yn cymryd eu holl laeth ar gyfer ein defnydd eu hunain, bydd gennym dros bedwar deg pump o litr y dydd i newid i gynnyrch llaeth.

Tra godro llaw yn bleser gydag ychydig gyfartal yn y calendr ffermio, llaw godro tair buwch ddwywaith y dydd yn dod yn faich. Rydym wedi penderfynu i uwchraddio'r parlwr godro yn ogystal â'r lefel stoc. Fodd bynnag, peiriannau godro buwch Sengl yn ddrud iawn newydd, ac er ein bod yn dal i geisio lleihau ein heffaith ar y blaned ac yn gwneud y rhan fwyaf o bethau i ni ein hunain ail law seamed y ffordd orau i fynd. Rydym yn chwilio o gwmpas ers peth amser a dod o hyd y tu allan i beiriant gwasanaeth am ddim ond 150 € y pen draw. Roedd y pwmp gwactod yn gwbl heb fod yn gweithio ac yn cymryd lle y gost 260 €. Mae rhai o'r cydrannau rwber ar y peiriant farw yn cynnwys y cwpanau sydd mewn gwirionedd yn cysylltu â'r gwartheg gadair cydrannau eraill hyn gyfanswm o 100 € felly 510 € ein gweld ni gydag uned odro buwch sengl gweithredu'n llawn ar ei droli hun.

DSCF1847

Byddai uned newydd wedi costio i ni 1100 € felly rydym wedi arbed 590 €, ond mae llawer yn bwysicach yr wyf wedi ychwanegu gwybodaeth newydd at fy nealltwriaeth o sut mae'r peiriant, a'r hyn y bydd yn ei gymryd i'w atgyweirio os bydd yr angen yn cyrraedd yn y dyfodol.

Rydym wedi cael cwpl o ddyddiau i roi cynnig ar y peiriant yn awr ac amser cyflymder godro, sy'n cymryd am 80 ail y litr, hanner ein cyfradd hunain ar buwch gyda tethi faint da. Mae gan un o'n fam newydd tethau bach iawn yn ôl ac rydym wedi bod yn cael trafferth i gael llaeth gan ei bum Minuets cymryd ar gyfer un litr, felly yr ydym yn obeithiol y gallwn wella amseroedd godro sylweddol gyda peiriant newydd hwn.

DSCF1846

Uchod dau o'n gwartheg yn cael eu godro ochr yn ochr un â llaw ac un gan beiriant, llaw-godro yn un o hyn blynyddoedd brentisiaid dysgu i laeth llaw.

Costio y peiriant yn gwneud synnwyr ar y lefel hon o stoc ond mae'n debyg na fyddai am un neu ddau o wartheg. llaeth organig ffres yn gwerthu am 1.50 € y litr yn y munudau 1.50 X 45 = 67.50 € y dydd felly llai na wyth diwrnod ar gyfer y peiriant i dalu ei ffordd. Mae'r costau rhedeg yn gymharol isel, ond byddwn yn cadw llygad ar ein bil trydan i weld beth yw ei gostau blynyddol yn.

Dim ond tri mis i fynd nawr nes ein bod yn bwyta ein caws Cheddar a Stilton harddull eu hunain eto. Fiona yn gobeithio fod yn ei werthu erbyn y Nadolig eleni.

Comments Off ar Mae un ar ddeg Mlynedd o Godro Hand
%d blogwyr fel hyn:

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ecocampi/public_html/permacultureeden.com/wp-includes/functions.php on line 5309