Cyrsiau

prentisiaid Mawrth 2017

Diolch, mae hyn yn beth sy'n dod i'r meddwl pan fyddaf yn meddwl am y tri mis cyntaf ein tymor tyfu yma eleni. Rydyn ni wedi bod yn derbyn myfyrwyr permaddiwylliant yma ers wyth mlynedd bellach ac un sylw neu alw rydyn ni wedi'i gael yn gyson yw pam mae cyn lleied o weithgareddau ymarferol yn ystod y Cwrs Tystysgrif Dylunio Permaddiwylliant? (PDC.) Er bod yr ateb yn syml, mae'n a 72 cwrs damcaniaethol awr i arfogi myfyrwyr i ddylunio, mae hyn yn dal i adael tyllau enfawr yn eu sgiliau ymarferol a'u gwybodaeth i fyfyrwyr PDC. Mae myfyrwyr a gwirfoddolwyr wedi mynnu mwy gennym ni mwy o wybodaeth, gweithgareddau ymarferol ac adeiladu sgiliau, ond er ein bod am gyflenwi'r wybodaeth a'r sgiliau hyn, mae gennym fywyd a gofynion beunyddiol ein fferm fach. Daeth yr ateb i'n cyfyng-gyngor o'r un sylfaen myfyrwyr a gwirfoddolwyr, adeiladu cwrs a chodi tâl ar bobl yn briodol, os nad ydyn nhw eisiau talu, dydyn nhw ddim wedi dod. O'r swydd hon fe wnaethom benderfynu y dylem ddarparu llety rhesymol felly roedd y tri mis i ddysgu'r sgiliau angenrheidiol ac ymgorffori'r cof cyhyrau sy'n angenrheidiol i allu byw ein bywydau a defnyddio'r sgiliau a'r wybodaeth yn dderbyniol gyffyrddus. Rydym yn gosod y prisio nid yn ôl gwir werth yr amser a'r adnoddau y bu'n rhaid i ni eu buddsoddi ond yn hytrach ar yr hyn y byddai'n ei gostio inni ddarparu bwyd, llety, dŵr a thrydan wedi'i fesur, rhyngrwyd diwifr, offer ychwanegol ac adnoddau traul ar gyfer crefftau. Bydd oedolion ymhlith darllenwyr yn sylweddoli'n gyflym nad yw 25 € y dydd yn talu'r costau uchod, ond gwnaethom dybio a nodi yn nisgrifiad y cwrs ein bod yn disgwyl i fyfyrwyr fod o fudd ac yn gwella cynhyrchiant y safle i gwrdd â'r prinder yn y costau.

Dyma ddiwedd ein pedwaredd flwyddyn o redeg ein prentisiaeth ac yntau,s wedi bod yn reid roller-coaster, roedd y copaon yn anhygoel o werth chweil ac yn amser rhyfeddol o'n bywyd. Fodd bynnag, mae'r cafnau wedi bod yn rhai o'r amseroedd isaf yn ein bywyd.

Yn ôl nawr i'r diolch, ym mis Mawrth cyrhaeddodd tri oedolyn gwrywaidd yma i rannu ein cartref, ein bywyd a dysgu oddi wrthym ni, roeddent yn amrywio o 18 i 40 yn flwydd oed ac o'r diwrnod cyntaf i'r olaf roeddent i gyd yn cymryd rhan ac yn cymryd rhan ym mhob agwedd ar y cwrs a'r holl waith sy'n rhan o'n bywyd beunyddiol.

Gwneud caws mozzarella costantino

Alec yn bwydo oen amddifad

Bart yn helpu i ffonio cynffon ŵyn

Ni allaf ddisgrifio pa mor llawen oedd y tri mis cyfan yn rhannu pob agwedd ar ein bywyd a gweithio gyda'r tri pherson anhygoel hyn. Mae Fiona a minnau'n mwynhau ein bywyd yma y rhan fwyaf o'r amser, mae'r gwir system dywydd pedwar tymor yn taflu heriau inni gael ein trin. Rydym wedi gwneud dewis i fyw ffordd o fyw syml ond heriol, roedd yn hyfryd ymuno â thri pherson iau a ymgysylltodd â'n gwefan a chyfrannu ati gyda'r fath frwdfrydedd ac egni. Mae gwneud mwy o gynnydd nag y gallem erioed fod wedi dymuno amdano mewn cyfnod mor fyr wedi profi i fod yn hynod. Cyflawnwyd pob tasg gydag awydd i orffen ac edrych yn ôl gydag ymdeimlad o gyflawniad wrth i'r ardd a'r safle y tu hwnt i newid a symud ymlaen wrth i'r tymor tyfu fynd yn ei flaen. Am hyn rydym yn ddiolchgar bythol diolch i chi Alec, Bart a Costantino.

 

 

%d blogwyr fel hyn:

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ecocampi/public_html/permacultureeden.com/wp-includes/functions.php on line 5309